Laatste nieuws

meer info »»

Vacatures

Werken bij
Dak- en Bouwmanagement Duiven
meer info »»

Ons adres

Segment 20
6921 RH Duiven
T: +31(06)-129 646 23

info@dbd-duiven.nl





RI&E daken

Voor de mensen die op de daken werken, moet de veiligheid zijn gewaarborgd. Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere werkgever verplicht de risico’s van werkzaamheden te inventariseren. Dak- en Bouwmanagement Duiven helpt daarbij met risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Uit deze RI&E’s blijkt welke maatregelen eventueel moeten worden getroffen.

De adviezen van Dak- en Bouwmanagement Duiven zijn conform de Arbeidsomstandighedenwet. Ook met de esthetische aspecten van het dak en de aanzichten wordt rekening gehouden.

Dak- en Bouwmanagement kan de volgende werkzaamheden verzorgen:
- vooronderzoek op basis van door de opdrachtgever beschikbaar gestelde documenten en tekeningen
- dakrisico-inventarisatie per object op locatie
- rapportage per dakoppervlak, inclusief evaluatie van eventuele risico’s en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen
- een dakveiligheidsplan in de vorm van een CAD-tekening
- een rapportage per object
- offerteaanvraag voor veiligheidssystemen
- projectbegeleiding in de uitvoeringsfase
- de werkzaamheden toetsen aan de opgestelde RI&E