Laatste nieuws

meer info »»

Vacatures

Werken bij
Dak- en Bouwmanagement Duiven
meer info »»

Ons adres

Segment 20
6921 RH Duiven
T: +31(06)-129 646 23

info@dbd-duiven.nl

Adviezen en bestekken

Voor zowel renovatie als onderhoud is een gedegen advies van belang. De gegevens die uit de inspectie zijn verkregen, vormen hiervoor de basis. De adviezen van Dak- en Bouwmanagement Duiven zijn afgestemd op de in het Bouwbesluit vastgelegde eisen en de bijbehorende Nederlandse Norm (NEN).

In het renovatieadvies staat duidelijk omschreven op welke wijze de renovatie kan worden uitgevoerd, inclusief een duidelijke omschrijving van het nieuw te maken of het te herstellen dakbedekkingsysteem en of bouwonderdeel. De details en bouwkundige aansluitingen worden apart in het advies behandeld.

Het advies kan desgewenst worden voorzien van administratieve voorwaarden en gevraagde kwaliteitsborgingen. Het advies is dan bruikbaar als bestek voor bijvoorbeeld een aanbesteding.

Het onderhoudsadvies bestaat uit een overzicht van noodzakelijke werkzaamheden op korte termijn, een concept onderhoudscontract voor de nodige jaarlijkse werkzaamheden, de geschatte levensduur en een beknopt renovatieadvies.INSPECTIES  |  ADVIEZEN  |  INMETEN  |  CONDITIEMETINGEN  | RI&E DAKEN  |  PROJECTMANAGEMENT  |  BEREKENINGEN  |  CONTACT